Środowiskowy Dom Samopomocy W Nowej Wsi Ełckie

“… i jakąkolwiek drogę los nam wskazuje, nią podążamy…”

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Ełckiego, przeznaczoną dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

  • przewlekle psychicznie chorych,
  • niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
  • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. Wsparciem obejmujemy osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dom funkcjonuje od 01.12.2012 r., posiada 40 miejsc dziennego oraz 4 miejsca całodobowego pobytu. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

ŚDS jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb w zakresie usamodzielnienia i integracji społecznej, rozwijanie zainteresowań. Usługi świadczone są w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych. Jeśli istnieje taka potrzeba ww. treningi prowadzone są również całodobowo. Prowadzimy trening komunikacyjny, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Zajęcia terapeutyczne w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach, prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra, która dostosowuje treści, metody, i organizację zajęć do możliwości psychofizycznych uczestnika. Dla każdej osoby tworzony jest indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, dostosowany do jej potrzeb i możliwości.

W ramach treningu kulinarnego uczestnicy przygotowują i spożywają ciepły posiłek. Dysponujemy własnym środkiem transportu, którym uczestnicy dowożeni są na zajęcia i odwożeni po zajęciach. Na terenie placówki zapewniamy kontakt z psychologiem.

Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko.