Środowiskowy Dom Samopomocy W Nowej Wsi Ełckie

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
  ul. Piłsudskiego 5
  tel. 87 621 15 50
 2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku
  ul. Kilińskiego 36
  tel. 87 621 64 85
 3. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, stanowisko w Ełku
  ul. Mickiewicza 15
  tel. 87 621 36 77
 4. 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Poradnia Zdrowia Psychicznego Ełk
  ul. Kościuszki 30
  tel. 87 621 98 46
 5. Niepubliczny Zakład Zdrowia Psychicznego VITA
  Poradnia Zdrowia Psychicznego Ełk
  ul. Kochanowskiego 68 A
  tel. 87 620 05 45
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
  ul. Piłsudskiego 8
  tel. 87 621 23 81
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
  ul. Słowackiego 15 B
  tel. 87 621 87 50
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach
  ul. Ełcka 8, 19 – 330 Stare Juchy
  tel. 87 619 94 31
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie
  ul. Osiedlowa 2, 19 – 314 Kalinowo
  tel. 87 629 89 60
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach
  ul. 1 Maja 44 B, 19 – 335 Prostki
  tel. 87 611 28 67