Środowiskowy Dom Samopomocy W Nowej Wsi Ełckie

DSC05444DSC05439DSC05436DSC05433DSC05430

 

Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Nadleśnictwo Ełk były organizatorami dorocznej akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur, która odbyła się dnia 16 kwietnia 2015 r. Kampania polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.W działania, podobnie jak w latach ubiegłych, zostały zaangażowane społeczności szkolne, leśnicy oraz grupy formalne i nieformalne. Nasi Uczestnicy chętnie włączyli się do tegorocznej akcji, by posprzątać “Naszą Ziemię”. Wszyscy otrzymali ochronne rękawiczki, plastikowe worki i dzielnie ruszyli w poszukiwaniu śmieci na terenie lasu w Nowej Wsi Ełckiej. Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem oraz zebraniem 900 litrów śmieci.