Środowiskowy Dom Samopomocy W Nowej Wsi Ełckie

Recytacja wierszy

Każdy wie już i pamięta

Że powoli idą święta

Będziemy dzielić się opłatkami

Z braćmi, siostrami i rodzicami


Wszyscy dostaną jakieś prezenty

Od Mikołaja, który jest świętym

Będziemy dzielić się opłatkami

Z braćmi, siostrami i rodzicami


Cieszmy się wszyscy na przyjście Pana

Bo taki dzień raz w roku się zdarza

W którym to Jezus na świat przychodzi

Żeby za dobro nam wynagrodzić


Trzeba wciąż dobrze się zachowywać

Aby po śmierci Boga oglądać

Kiedy u ludzi będzie cierpliwość

to wtedy w niebie będzie ich radość


Autor: Piotr Matysiewicz